Kwi 07 2016

Zakup mieszkania z hipoteką – na czyje konto przelać pieniądze?

Published by at 15:49 under Kredyty

Zakup-mieszkania-z-hipoteką---na-czyje-konto-przelać-pieniądze?

Na rynku wtórnym pojawia się coraz więcej ofert mieszkań z obciążoną hipoteką. Procedura kupna tego typu mieszkania nie jest skomplikowana, jednak wiąże się z większym ryzykiem. Na czyje konto powinniśmy przelać pieniądze, kupując mieszkanie z obciążoną hipoteką? Banku czy właściciela nieruchomości?

Warto sprawdzać hipotekę!

Podstawową czynnością, którą powinniśmy wykonać przed nabyciem jakiejkolwiek nieruchomości, jest sprawdzenie jej stanu prawnego. Wszystkie informacje dotyczące mieszkania znajdziemy w Księdze Wieczystej. Przejrzenie tego typu dokumentów nie stanowi problemu, ponieważ są one dostępne także w wersji elektronicznej. Musimy tylko znać numer identyfikacyjny danej nieruchomości. Analizując dokumenty, najwięcej uwagi powinniśmy poświęcić trzeciemu i czwartemu rozdziałowi KW, ponieważ tam znajdują się dane o obciążeniu mieszkania. Najczęściej spotkamy się z obciążeniem hipoteki na rzecz banku, w którym właściciel lokalu zaciągnął kredyt na zakup danego mieszkania. Wpis może być jednak dokonany na rzecz także innych podmiotów, np. urząd skarbowego lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Gdzie przelać pieniądze?

Właściciel mieszkania z obciążonego hipoteką nie ma obowiązku zgłaszania sprzedaży lokalu w banku i nie musi posiadać jego zgody na tego typu transakcję. Sprzedający jest jednak zobowiązany do przedstawienia kupującemu dokumentów, w których znajdują się dane dotyczące wysokości zobowiązania, a także numer konta technicznego, służącego do całkowitego uregulowania kredytu. W sytuacji, gdy kupujący dysponuje gotówką, najlepiej przelać ją bezpośrednio na rachunek bankowy znajdujący się w zaświadczeniu. W przypadku, gdy po dokonaniu rozliczenia powstanie nadwyżka finansowa, bank przekaże ją na konto sprzedającego. W sytuacji, gdy nabywca zaciąga kredyt na zakup mieszkania obciążonego hipoteką, wtedy to bank dokonuje przelewu na rzecz wierzyciela. Taka czynność jest możliwa dopiero po przedstawieniu w banku umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego.

Usunięcie hipoteki

Po dokonaniu płatności za mieszkanie należy zadbać o wykreślenie zapisanej hipoteki z księgi wieczystej. Bank udzielający kredytu i będący wierzycielem sprzedawcy mieszkania musi wystawić dokument potwierdzający całkowitą spłatę zobowiązania. Najlepiej zaznaczyć taki zapis w akcie notarialnym, to umożliwi nam osobiste uzyskanie pozwolenia na wykreślenie hipoteki. W takim przypadku wystarczy złożyć w sądzie akt notarialny wraz z wnioskiem. Czas trwania procedury zwolnienia hipoteki spod obciążeń może potrwać kilka miesięcy i jest związany z kosztem w wysokości 100 zł.

Możliwość komentowania Zakup mieszkania z hipoteką – na czyje konto przelać pieniądze? została wyłączona