Maj 20 2017

Nowe lokaty inwestycyjne w ofercie Raiffeisen Polbanku

Published by at 17:40 under Kredyty

Nowe-lokaty-inwestycyjne-w-ofercie-Raiffeisen-Polbanku

Klienci Raiffeisen Polbanku mogą skorzystać z dwóch nowych lokat inwestycyjnych.

Raiffeisen Polbank posiada w swojej ofercie dwa nowe produkty inwestycyjne. Są to lokaty Solidny Duet II i Rok Złotego. Oba depozyty cechują się wysokim poziomem bezpieczeństwa, a także dużymi możliwościami zysku, które wynikają z faktu inwestowania na rynku walutowym. Lokaty w najlepszym razie pozwolą na osiągnięcie w skali roku zysku rzędu 9 i 12 proc.

Subskrypcja lokat inwestycyjnych Solidny Duet II i Rok Złotego trwać będzie do 21 lutego tego roku. Każdy z produktów oferuje 100-procentową ochronę składki w dacie zapadalności. W przypadku lokaty Solidny Duet II data zapadalności to 25 sierpnia 2014 roku. Z kolei Rok Złotego ma datę zapadalności wyznaczoną na 24 lutego 2015 roku. Osoby zainteresowane tymi produktami mogą minimalnie włożyć na lokaty 5 tys. zł.

W przypadku lokaty Solidny Duet II strategia inwestycyjny sprowadza się do założenia, że między 24 lutym a 21 sierpniem 2014 roku kurs euro względem franka szwajcarskiego wzrośnie. Zysk posiadaczy lokaty będzie zależał od wzrostu wartości euro w relacji do franka na koniec tego okresu. Taka konstrukcja produktu pozwala klientom liczyć na maksymalny zysk w wysokości 9 proc. w skali roku. W sytuacji, gdy zysk nie zostanie osiągnięty,  klienci otrzymają 100 proc. zwrot zainwestowanych środków.

Z kolei lokata inwestycyjna Rok Złotego zakłada, że w okresie od 24 lutego tego roku do 20 lutego roku przyszłego wartość złotówki względem euro ulegnie zwiększeniu. Inwestor odnotuje zysk, gdy na koniec wyznaczonego okres będzie zaobserwowany wzrost tej relacji złoty-euro. Dobrą wiadomością dla inwestorów jest to, że na tej lokacie można maksymalnie zarobić aż 12 proc. w skali roku. W najgorszym wypadku, kiedy nie uda się wygenerować zysku, inwestor otrzyma zwrot zainwestowanych środków.

Jeśli chodzi o koszty przedterminowego zerwania lokaty, to w przypadku Solidnego Duetu II wynosi ona maksymalnie 2 proc. zaś w przypadku Roku Złotego jest to maksymalnie 3,5 proc.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tego produktu mogą nabyć go na różne sposoby. Do wyboru jest Internet i skorzystanie z systemu R-online, a także założenie lokaty w placówce Raiffeisen Polbanku oraz założenie tego produktu przez telefon.

Możliwość komentowania Nowe lokaty inwestycyjne w ofercie Raiffeisen Polbanku została wyłączona