Lip 17 2017

Ranking kart kredytowych: kwiecień 2016

Published by under Kredyty

Ranking-kart-kredytowych:-kwiecień-2016

Karty kredytowe to wygodne narzędzie, które może być źródłem darmowego kredytu, jeśli korzystamy z niego rozsądnie. Oto ranking kart kredytowych w kwietniu 2016.

Według danych Narodowego Banku Polskiego wraz z końcem 2015 roku w portfelach Polaków znajdowało się 35,2 mln kart płatniczych, z czego 5,8 mln stanowiły karty kredytowe. Chociaż ich liczba zmniejszyła się o 55 tys. sztuk w ujęciu rocznym, nadal wielu naszych rodaków z nich korzysta. Warto jednak wybrać taką kartę, za którą nie trzeba będzie ponosić dużych kosztów lub nawet będzie można ich w ogóle uniknąć – i to bez spełniania drastycznych warunków. Sprawdźmy, w którym banku szukać takich kart.

Najlepsze karty kredytowe na rynku

Wybraliśmy dziesięć najlepszych kart kredytowych, dostępnych aktualnie na polskim rynku bankowym. Pod uwagę wzięliśmy takie parametry jak: wysokość oprocentowania kredytu w ramach limitu danej karty, długość okresu bezodsetkowego, w którym możemy spłacić pożyczkę bez dodatkowych kosztów oraz maksymalny limit dostępny na karcie.

Lp.

Bank

Karta kredytowa

Maksymalny limit na karcie

Oprocentowanie w skali roku

Okres bezodsetkowy

1.

Bank BPH

Komfort

40 000 zł

7%

54 dni

2.

T-Mobile Usługi Bankowe

Karta kredytowa MasterCard

40 000 zł

9,5%

58 dni

3.

Raiffeisen Polbank

World MasterCard Class&Club

100 000 zł

10%

56 dni

4.

Citi Handlowy

Citibank World MasterCard

 

100 000 zł

10%

56 dni

5.

Raiffeisen Polbank

Pierwsza Karta Kredytowa MasterCard

10 000 zł

10%

56 dni

6.

mBank

Visa Classic

20 000 zł

10%

54 dni

7.

Raiffeisen Polbank

Wygodna Karta Kredytowa VISA

50 000 zł

10%

56 dni

8.

mBank

Visa Miles&More Premium

200 000 zł

10%

54 dni

9.

mBank

MasterCard Miles&More Premium

 

200 000 zł

10%

54 dni

10.

Citi Handlowy

Motokarta Citibank Gold – BP w programie PAYBACK

50 000 zł

10%

56 dni

Podsumowanie

Na czele naszego rankingu uplasowała się karta kredytowa Komfort Banku BPH, oprocentowana tylko 7% w skali roku. Można nią płacić zbliżeniowo, a do tego ustalać własny dzień spłaty. Właściciel może rozłożyć transakcję na raty, zamiast od razu spłacać całość zadłużenia z karty. Istnieje tutaj również możliwość dokonywania przelewu z karty. Co ciekawe, również pierwszą wypłatę z bankomatu w danym okresie rozliczeniowym można dokonać za darmo. Dużym kłopotem może być roczna opłata za kartę w wysokości 190 zł. Można jej uniknąć, ale w całym poprzednim roku należy dokonać transakcji bezgotówkowych kartą na łączną kwotę 20 000 zł.

Możliwość komentowania Ranking kart kredytowych: kwiecień 2016 została wyłączona

Lip 17 2017

Dopłaty bezpośrednie do ziemi 2016: koniec z wyłudzeniami

Published by under Kredyty

Dopłaty-bezpośrednie-do-ziemi-2016:-koniec-z-wyłudzeniami

Sejm zajmuje się projektem ustawy, która ma ukrócić wyłudzanie dopłat do bezprawnie użytkowanej ziemi Skarbu Państwa. Po wejściu w życie nowych przepisów o dopłaty bezpośrednie będzie mógł się ubiegać tylko rolnik posiadający tytuł prawny do gruntów.

Podczas prac w sejmie nad projektem nowelizacji ustawy o płatnościach w ramach systemu wsparcia bezpośredniego klub PO wniósł poprawki. Miały one pozwolić na zachowanie zgodności ustawy z unijnym prawem. Zdaniem PO ustawa jest niewłaściwa, ponieważ dotyczy tylko dzierżawców, a według prawa wszystkie podmioty powinny być traktowane w ten sam sposób. Sejmowa komisja rolnictwa oraz sejm nie poparli jednak żadnej z trzech zgłoszonych przez PO poprawek do ustawy.

Bałagan w przepisach

Wnioskodawca ustawy poseł Piotr Polak zwracał uwagę, iż unijne przepisy regulują, by dopłaty bezpośrednie przysługiwały osobom, które faktycznie prowadzą na gruntach działalność rolniczą. Nie precyzują one jednak, czy osoba ubiegająca się o przyznanie dopłaty musi posiadać tytuł prawny do tych gruntów. Jest to niestety często powodem nadużyć i wyłudzeń – m.in. podczas bezumownego użytkowania gruntów należących do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państw.

Problemy z bezumownymi użytkownikami

Agencja Nieruchomości Rolnych podaje, iż powierzchnia zajęta przez bezumownych użytkowników na koniec września 2015 r. wynosiła blisko 3,3 tys. ha (973 przypadków). W agencji doszło także do 238 przypadków odmowy wydania nieruchomości po rozwiązaniu umów dzierżawy. Te tereny obejmują powierzchnię ponad 8,7 tys. ha. Według ANR powodem takiej sytuacji jest rozproszenie wolnych gruntów należących do Skarbu Państwa. Na koniec 2015 roku w zasobie znajdowało się ponad 450 tys. działek nierozdysponowanych o powierzchni ok. 244 tys. ha, w tym 60% ziemi stanowiły grunty przydatne rolniczo. Poprzez zajęcie gruntów przez bezumownego użytkownika i złożenie przez niego wniosku o płatności bezpośrednie dochodzi do uniemożliwienia ich zagospodarowania. W związku z tym, aby utrudnić takim osobom uzyskanie dopłat, nowe przepisy wprowadzają obowiązek przestawienia przez rolnika oświadczenia o prawie do dzierżawy ziemi. W sytuacji, gdy takie oświadczenie okaże się fałszywe, osoba je składająca będzie pociągnięta do odpowiedzialności karnej.

Ustawa ma wejść w życie 15 marca 2016 r., tj. w pierwszym dniu składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Obecnie trafiła ona do Senatu.

Możliwość komentowania Dopłaty bezpośrednie do ziemi 2016: koniec z wyłudzeniami została wyłączona

Next »